جدیدترین سئوالات و پاسخها
تعداد کل سؤالات موجود : 8
1 -   روش مناسب جهت جداسازی باریت و فلورین؟    تعداد پاسخ 1
2 -   جهت انجام مطالعات آزمایشگاهی کانه آرایی چه مقدار نمونه مورد نیاز می باشد؟    تعداد پاسخ 1
3 -    بهترین روش جهت تعیین درجه آزادی کدام است؟    تعداد پاسخ 1
4 -    تفاوت چگالی واقعی و چگالی ظاهری چیست؟    تعداد پاسخ 1
5 -    جهت اندازه گیری دقیق وزن مخصوص کانسنگ راهنمایی بفرمایید؟    تعداد پاسخ 0
6 -   روش های نرمه گیری در اشل آزمایشگاهی کدامند؟    تعداد پاسخ 1
7 -   جهت انجام مطالعات فرآوری آزمایشگاهی ثقلی در ابتدای انجام مطالعات کدام دستگاه موثرتر است؟    تعداد پاسخ 1
8 -    جهت جدایش و فرآوری کانسنگ هماتیتی چه روش هایی موثرتر است؟    تعداد پاسخ 1
  درج سوالات شما
موضوع :    
توضیحات : 
نام کاربر :   
پست الکترونیکی : 

ورود کد امنیتی :    Audio Version Reload Image