نام گروه :     گزارشها به تفکیک استان :
  بررسی امکان پذیری سرب و روی محدوده حسین آباد در مقیاس آزمایشگاهی (استان اصفهان)
...
تاریخ نشر : دى 1391
  بررسی امکان پذیری پرعیار سازی سینابر بانجان کردستان
...
تاریخ نشر : دى 1391
  پرعیارسازی نمونه کانسنگ منگنز پشاباد کامیاران (کردستان)
...
تاریخ نشر : دى 1391
  فرآوری نمونه کانسنگ بوکسیت منطقه ساری(مازندران) (پایان نامه)
...
تاریخ نشر : دى 1391
  فرآوری مقدماتی نمونه‌های حاصل از گمانه های کانسنگ سرب و روی رباط در مقیاس آزمایشگاهی
...
تاریخ نشر : دى 1391
  استحصال پتاس از شورابه‌های ساحلی چابهار
...
تاریخ نشر : دى 1390
  بررسی آزمایشگاهی فرآوری کانسار مس اکسیدی تازه کندی (استان آذربایجان شرقی) فاز اول
...
تاریخ نشر : دى 1390
  مطالعات امکان سنجی پر عیارسازی و استحصال مس از کانسار مس خونگاه
...
تاریخ نشر : دى 1390
  استحصال طلا از کانسنگ خاروانا و لاطلا در مقیاس نمیه صنعتی
...
تاریخ نشر : دى 1390
  فرآوری مقدماتی کانسنگ سرب و روی خانجار در مقیاس آزمایشگاهی
...
تاریخ نشر : دى 1390